Ver - weather - Yr.no

onsdag 5. september 2018

Bilder SEPTEMBER 2018

Bjørkefinker i strandkanten Mellandsvågen NR Skarsøya Aure 28.september

Kornkråke Trondheim 17.september

Nøttekråke Trondheim 17.september

Skjære Foldfjorden 14.september

Mellandsvågen NR og omegn 13.september
Strandsnipe

Kjell Gunnar på fotojakt ute på Skautangan

Vandrefalk, akvarell-aktig mobilbilde gjennom teleskopet

Vandrefalk på laaang avstand

Skarsøya Aure 12.september
Havørn Torset, nesten voksen

Havørn Torset, nesten voksen

Havørn Torset, nesten voksen

Havørn yngre fugl Torset

Havørn yngre fugl Torset

Havørn ungfugl Mellandsvågen NR

Nøtteskrike eter eikenøtter i Foldfjorden 11.september


Mellandsvåg-området NR med omegn 10.september
Havørn-par som stjeler en fisk fra en uoppmerksom oter 1
Blitz-angrep for å stjele fisken fra oteren

Havørn-par som stjeler en fisk fra en uoppmerksom oter 2
Fikk ikke fast grep i fisken, men får slått den som en golfball flere meter unna oteren

Havørn-par som stjeler en fisk fra en uoppmerksom oter 3
Før golfspilleren rekker tilbake er den andre ørna lynsnart frampå og griper fisken før oteren rekker å få tak i den

Havørn-par som stjeler en fisk fra en uoppmerksom oter 4
Så er det bare å ta med seg fisken til et sikkert sted og starte måltidet

Havørn-par som stjeler en fisk fra en uoppmerksom oter 5. 
Vinneren får seg et fiskemåltid på utsiktsplassen

4 tjeld betrakter hurtigruta "Trollfjord" på tur sørover

Gamle "Havella" på tur nordover Trondheimsleia

Tretopp-kråker Foldfjorden 9.september

Foldfjorden 8.september
Admiral

Admiral

Admiral

Aglaja

Hvit C

Neslesommerfugl

Jordhumle ubestemt


Halsa 5.september
Gransanger

Interessant mære for måsene, ved Korsneset i munninga av Skålvikfjorden

Toppen av Innerbergsalen på Stabblandet Tustna Aure

Toppen av Jørenvågsalen (Jurtind) i skyene over Tustna Aure


Sandvika fergekai Tustna Aure 4.september
Gluttsnipe

Ung havørn

Ambulansebåten Øyvakt på farta til Sandvika for å plukke opp pasient

Leira Tustna Aure 4.september
Brushane

Heipiplerke

Tornsanger i barlind i en hage

Linvågvatnet Tustna Aure 4.september
Havørn par

Havørn par

Havørn par

Rådyr

Taffeland hann

Spurvehauk jager kråka med fire skarpe klør framskutt

Kråker er vel normalt for store byttedyr for spurvehauken, men den viser våpnene når kråkene mobber den for mye

Spurvehauk

Spurvehauk
Sandshamna Ertvågøya Aure 1.september

3 traner på trekk SV

Måser på skjær utafor Sandshamna

Skjære

Trondheimsleia sett fra Sandshamna, med lakseindustrianlegg, Ramsøyfjorden og Hitra i bakgrunnen

Trondheimsleia sett fra Sandshamna, med fisketurister på "Klakkan", måser mm og Glassøya i bakgrunnen