Ver - weather - Yr.no

torsdag 6. juni 2013

Bilder JUNI 2013

Jaktforberedelser, Stein klipper gras og lager grønn eng, Foldfjorden 29.juni.

'Aida' møter Smøla-ferga på Edøyfjorden 28.juni

Kysthumle ('Moss Carder Bee' Bombus muscorum) Fræna 28.juni.

Åkergjøkhumle ('Field Cuckoo Bumblebee' Bombus campestris) Fræna 28.juni.

Tornirisk ('Common Linnet' Carduelis cannabina) hann Fræna 28.juni.

Buskskvett ('Whinchat' Saxicola rubetra) skvetter mellom busktoppene Fræna 28.juni.

Tornsanger ('Common Whitethroat' Sylvia communis) Fræna 28.juni.

Tornsanger ('Common Whitethroat' Sylvia communis) Fræna 28.juni.

Sumpsanger ('Savi's Warbler' Locustella luscinioides) Fræna 27.juni. 2. funn i M&R fylke.

Lushatthumle (Bombus consobrinus) til venstre og hagehumle ('Garden Bumblebee' Bombus hortorum) til høyre, på lushatt eller tyrihjelm ('Northern Wolfsbane' Aconitum lycoctonum) Rindal 27.juni.

Lushatthumle (Bombus consobrinus), på lushatt eller tyrihjelm (Aconitum lycoctonum) Rindal 27.juni.

Tyvhumle (Bombus wurflenii) 'stjeler' nektar ved å bite hull på tyrihjelm-blomsten  (Aconitum lycoctonum) Rindal 27.juni.

Strandsnipe ('Common Sandpiper' Actitis hypoleucos) på 'autovernet' Rindal 27.juni.

Elg ('Eurasian Elk' Alces alces) vurderer å krysse vegen Lomunddalen Rindal 27.juni.

Luftforsvarets redningstjeneste 329 over Foldfjorden 24.juni.

Enkeltbekkasin ('Common Snipe' Gallinago gallinago) Smøla 21.juni.

Grønnstilk ('Wood Sandpiper' Tringa glareola) Smøla 21.juni.

Heilo ('European Golden Plover' Pluvialis apricaria) Smøla 21.juni.

Heilo ('European Golden Plover' Pluvialis apricaria) Smøla 21.juni.

-------------------

Rosebusk-blomst 20.juni.

Rosebusk-sesong 20.juni.

Møte på Edøyfjorden, BF 'Edøyfjord' dreier av for den svenske gasstankeren 'Bit Viking' (177m lang og 24783 dødvekt-tonn) 19.juni.

Tyrkerdue ('Eurasian Collared Dove' Streptopelia decaocto) på Tømmervåg Tustna, i dårlig kveldslys 19.juni. De lyse fjær-bremmene på vingesida kan tyde på at det er en av årets unger.


Svarthvit fluesnapper ('European Pied Flycatcher' Ficedula hypoleuca) 14.juni.


Smøla-tur igjen 12.juni:
Alaskasnipe ('Pectoral Sandpiper' Calidris melanotos) Røkmyran 12.juni.

Alaskasnipe ('Pectoral Sandpiper' Calidris melanotos) Røkmyran.

Brushane ('Ruff' Philomachus pugnax) Røkmyran.

Brushøne ('Ruff' Philomachus pugnax) Røkmyran.

Gråspurv ('House Sparrow' Passer domesticus) hann Veiholmen.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen.

Rødstilk ('Common Redshank' Tringa totanus) Røkmyran.

Rødstilk ('Common Redshank' Tringa totanus) Røkmyran.

Sandvika Tustna.

Sandvika Tustna

Sanglerke ('Eurasian Skylark' Alauda arvensis) Røkmyran.

Steinskvett ('Northern Wheatear' Oenanthe oenanthe) Rangnes.

Løvsanger ('Willow Warbler' Phylloscopus trochilus) i granskogen, Moldvassheia.

Strandsnipe ('Common Sandpiper' Tringa hypoleucos) Sjølsveltvatn.

Vipe ('Northern Lapwing' Vanellus vanellus) Røkmyran.

------------------------------

Mellandsvåg-tur, Skarsøya: 

Jutulholet 11.juni.

Nabo-hallaren til Jutulholet 11.juni.

Foss ut i det store intet i fjellet øst for Mellandsvågen Skarsøya 11.juni.

Mellandsvågen 11.juni (mobilbilde).

Innløpsbekken sørøst i Mellandsvågen 11.juni (mobilbilde).

Grei utsikt over sjøområdene utenfor Mellandsvågen, sett fra Finnsetbugen 11.juni.

-------------------------------------


Trostesanger-tur til Frelsvatnet Fræna, andre funn i M&R fylke:

Trostesanger ('Great Reed Warbler' Acrocephalus arundinaceus) 8.juni. 

Trostesanger ('Great Reed Warbler' Acrocephalus arundinaceus) 8.juni. 
------------------------------------------

SMØLA-tur 4.-5.juni:
Smølaferga 'Edøyfjord' på kveldens siste tur 5-6.juni.

Kulisvaet ved solnedgang 5.juni.

Veivokterne på Veiholmvegen, et havørn-par ('White-tailed eagle' Haliaeetus albicilla) 5.juni.

Rødvingetrost ('Redwing' Turdus iliacus) som har fanget seg en øyenstikker ('Firflekklibelle'/'Four-spotted Chaser' Libellula quadrimaculata) til kveldsmat 5.juni.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen 5.juni.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen 5.juni.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen 5.juni.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) i parring Veiholmen 5.juni.

Rødnebbterne ('Arctic Tern' Sterna paradisaea) Veiholmen 5.juni.

Fiskemåke ('Mew Gull' Larus canus) eter strandkrabbe Veiholmen 5.juni.

Ærfugl ('Common Eider' Somateria mollissima) hunn prøver å riste livet av en strandkrabbe Veiholmen 5.juni.

Ærfugl ('Common Eider' Somateria mollissima) hunn tar et sjøbad etter krabbe-etinga Veiholmen 5.juni.

Ærfugl ('Common Eider' Somateria mollissima) hann Veiholmen 5.juni.

Heipiplerke ('Meadow Pipit' Anthus pratensis) 5.juni.

Vipe ('Lapwing' Vanellus vanellus) 4.juni.

Vipe ('Lapwing' Vanellus vanellus) ganske nyklekt unge 4.juni.