Ver - weather - Yr.no

mandag 5. mai 2014

Bilder MAI 2014

Sorgenfrigropa Fredrikstad 31.mai:
Myrsanger.

Sothøne.

Toppdykker.

Heipiplerke.

Valurt Fredrikstad 31.mai:

Vannymfe-arten Ischnura pumilio ble for et par år siden oppdaget ny for Norge i en dam i et sandtak i Nittedal, Akershus. Denne dammen er fortsatt eneste kjente lokalitet her i landet. Nittedal 31.mai:

Ischnura pumilio ung hunn.

Ischnura pumilio ung hunn.

Ischnura pumilio ung hann.

Ischnura pumilio ung hann.

Ischnura pumilio yngre hann.

Ischnura pumilio utfarget hann.

Starmoen Elverum 30.mai:
Dverglo.

Trelerke.

Noen øyenstikkere og en sommerfugl fra Gjesåssjøen, Åsnes, Hedmark 30.mai:
Rødøyevannymfe Erythromma najas hunn.

Rødøyevannymfe Erythromma najas hann.

Østlig torvlibelle Leucorrhinia rubicunda hann.

Firflekklibelle Libellula quadrimaculata hann.

Tistelsommerfugl Vanessa cardui. 

Ugler og tornskater i taiga-skogen 29-30.mai:
Haukugle.

Haukugle.

Spurveugle hunn.

Spurveugle hunn.

Spurveugle.

Spurveugle.

Spurveugle.

Spurveugle hann.

Tornskate hunn.

Tornskate hann

Lappugle.

Lappugle hann.

Lappugle med viltkamera.

Melåsmoen Elverum 29.mai:
Tornskate hann.

Tornskate hann.

Hortulan hann.

Hortulan hann.

Lomnessjøen, Rendalen 29.mai:
Gluttsnipe

Grønnstilk

Tårnfalk hann

Elg på kne Hjerkinn, Folldal 28.mai:

Løvsanger Kongsvoll, Oppdal 28.mai:

Tundrahumle Bombus hyperboreus Sæterfjellet oppdal 28.mai:

Fjellerke Sæterfjellet Oppdal 28.mai:


Kattugle 26.mai:
Ikke så lett å få bilde av kattugla som bringer mus til ungene i Foldfjorden.

Imarsundet 26.mai:


Hustadvika 26.mai:
Gråhegre som fisker.

Gråhegren slår til.

Sivsanger.

Tjeld som strekker seg.

Tørrfisk-produksjon på Honningsøya.

Langbakken, Langøya 25.mai.

Farstad 26.mai.

Den første svartehavsmåsen (3k) i Norge i 2014, på Batnfjordsøra 25.mai:

(teleskop-bilde)


Tenåring innom i Foldfjorden 24.mai,
 med splitter nytt førerkort (gratulerer!)
 og lånt bestefar-bil:Rosenfink Rindal 22.mai (iso 3200...):Dobbeltbekkasin-spill Rindal 21.mai (iso 2000/3200):


Kongeskipet 'Norge' på Aur 21.mai:
Insekter og sangfugler i hagen 19.mai, 
Dronefluer Eristalis sp., Tjuvhumle Bombus wurfleini, Tornsanger:
Gulsanger Aure 17.mai:


Skodde i Foldfjorden 16.mai (mobil-bilde):

Ung råbukk Foldfjorden 16.mai:

Hvitryggspett ho Hemne 11.mai:


Svartand-flokk Hemne 11.mai:

Bøksanger Hemne 11.mai:

Praktmånemåler (Selenia tetralunaria) ved utelampa i Foldfjorden 9-13.mai:

Tustna sett fra Høvika 7.mai:

Smak av vinter i Rindal 4.mai:

Maigull Øvre Surnadal 3.mai:

Steinskvett Surnadal 3.mai:

Mandarinand hann Surnadal 3.mai:Egretthegre Eide 2.mai: