Ver - weather - Yr.no

tirsdag 11. september 2012

Bilder SEPTEMBER 2012

Rikard på besøk fra 'storbyen' Kristiansund, 29.september.

Toppdykker Podiceps cristatus på Kyrksæterøra 28.september.

Oksvoll, Bjugn, sett fra Valsneset 26.september.

Nes, Bjugn, sett fra Valsneset 26.september.

Rødhodevarsler Lanius senator, årsunge med 'kompassfeil' - den skulle helst ha vært på tur til Afrika, på Nes, Bjugn 26.september.

Vandrefalk Falco peregrinus hunn har klart å ta en gråhegre Ardea cinerea Ørlandet 26.september.

Nautilus på nordtur på Trondheimsleia 23.september.

Islom (loon) Gavia immer Fræna 21.september 2012.

Lappspove Limosa lapponica, ungfugl som vasker nebbet Fræna 21.september.

Matletende ungfugl av rødstilk Tringa totanus Fræna 21.september.

Ungfugl av tundralo Pluvialis squatarola som fjerner noen tangbiter for å komme til maten. Fræna 21.september.

Ung tundralo Pluvialis squatarola Fræna 21.september.

Etter alt å dømme en ny fugleart for Aure kommune: Svarthalespove Limosa limosa. På Fættalærå, Tømmervåg Tustna 18.september.

Utsikt mot Tustna fra Mellandsvågen 18.september.

Utsikt mot Hellesfjorden/Nervika, Smøla, fra Mellandsvågen 18.september.

Havørn Haliaeetus albicilla Mellandsvågen 18.september.

Mangt en kan finne på rak i fjæra, Mellandsvågen 18.september. Man kan bare tenke seg irritasjonen til den dataansvarlige på et skip, når skjermen havner på sjøen...  

Rydding av skog i vegkanten 18.september 2012.

Lilje 17.september 2012.

Jordhumle 17.september 2012.

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus Tustna 17.september 2012.

-------------------------
Ørlandet 
Her er noen kveldsbilder fra Grandefjæra på Ørlandet, fra en visitt der ute siste uke.Ærfugl Somateria mollissima Uthaug 13.september.

Rå midt i kornåker 13.september.

Rådyrkalven 13.september.

Blant tusenvis av grågjess gikk denne stripegåsa Anser indicus 14.september.


--------------------------------------------------------------------------------------


Gåse-tur til Levanger, Nord-Trøndelag 9.september. 
Målet var å få se den enslige dverggåsa, en utrydningstruet art, som hadde slått seg i lag med ca 5000 grågjess i Levanger-Verdals-området. Ikke så enkel å finne, men omsider dukket den opp i Hottervika ved Fiborgtangen på Skogn. 
Normalt trekker de ca 60 individene av dverggås som er igjen i Norge sørøstover gjennom Finland/Sverige fra hekkeområdene i nord, så dette er en stor sjeldenhet i Sør-Norge. 
Avstanden var stor, gjessene var generelt sky pga. jaktsesongen, og litt regn var det i lufta, så da ble teleskop-bildene enda dårligere enn vanlig. Her er likevel noen inntrykk:

Dverggåsa Anser erythropus sees midt på bildet, den vesle med mørkt hode og hvitt pannebless. 

Dverggåsa med hvit panne, gjemt blant grågjess.

Dverggåsas hvite panne sett forfra.

Til sammenligning, her er tre tundragås Anser albifrons, underart albifrons, som også holdt til i Hottervika samtidig. Mindre hvitt pannebless og mindre framtredende lys øyering.

En noe avvikende gås satt også og sov blant grågjessene og kortnebbgjessene. Den svart-og-hvit-hodete sovende gåsa er kanskje et hybrid-avkom etter et blandet par av hvitkinngås og polargås, et par sett på Svalbard i flere år. Polargåsa var tidligere regnet som en underart av kanadagås, en liten underart på størrelse med hvitkinngås.

På returen tenkte vi å se etter fugl i Grilstadfjæra, Trondheim, men iflg GPSn's gamle kart gikk visst vegen et stykke ute i fjorden. Mye masseutfylling i strandsonen der de siste åra...

En steinskvett O. oenanthe holdt til på Grilstad massetipp.

Fossen i Hølstoin 6.september.

Nysnø og stor restsnøfonn i fjellet sørom Hølstoin 6.september.

Siland i regnvær på Syltørin 6.september.

lørdag 1. september 2012

Ver - weather SEPTEMBER 2012

Foldfjorden Ertvågøya Aure søndag 30.september 2012 kl.9 +7 ºC
Siste døgn min. +7ºC, max. +15ºC, 10 mm nedbør.

Foldfjorden Ertvågøya Aure lørdag 29.september 2012 kl.9 +8 ºC
Siste døgn min. +5 ºC, max. +15ºC, 1 mm nedbør.

Foldfjorden Ertvågøya Aure fredag 28.september 2012 kl.9 +8 ºC
Siste døgn min. +5 ºC, max. +12,5ºC, 3 mm nedbør.

Foldfjorden Ertvågøya Aure torsdag 27.september 2012 kl.9 +9 ºC
Siste 2 døgn min. +5,5ºC, max. +15ºC, 0 mm nedbør.

Foldfjorden Ertvågøya Aure tirsdag 25.september 2012 kl.9 +8 ºC
Siste døgn min. +2,5ºC, max. +15ºC, 0 mm nedbør. Nattefrost.

Foldfjorden Ertvågøya Aure mandag 24.september 2012 kl.9 +5,5 ºC
Siste døgn min. +2ºC, max. +15ºC, 0 mm nedbør. Nattefrost.

Foldfjorden Ertvågøya Aure søndag 23.september 2012 kl.8 +5,5 ºC
Siste døgn min. +5,5ºC, max. +14ºC, 0 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure lørdag 22.september 2012 kl.9 +6 ºC
Siste døgn min. +4,5ºC, max. +12,5ºC, 7 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure fredag 21.september 2012 kl.7 +4,5 ºC
Siste døgn min. +4,5ºC, max. +12ºC, 2 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure torsdag 20.september 2012 kl.9 +5 ºC
Siste døgn min. +5ºC, max. +12ºC, 7 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure onsdag 19.september 2012 kl.9 +7 ºC
Siste døgn min. +5ºC, max. +12ºC, 4 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure tirsdag 18.september 2012 kl.8 +8 ºC
Siste døgn min. +8ºC, max. +16ºC, 1 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure mandag 17.september 2012 kl.9 +8 ºC
Siste døgn min. +8ºC, max. +17ºC, 3 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure søndag 16.september 2012 kl.9 +12 ºC
Siste døgn min. +8,5ºC, max. +12ºC, 28 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure lørdag 15.september 2012 kl.9 +9 ºC
Siste 1/2 døgn min. +8ºC, max. +10ºC, 3 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure fredag 14.september 2012 kl.20 +10 ºC
Siste 2 døgn min. +5,5ºC, max. +17,5ºC, 24 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure onsdag 12.september 2012 kl.8 +6 ºC
Siste døgn min. +5,5ºC, max. +13,5ºC, 7 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure tirsdag 11.september 2012 kl.9 +11 ºC
Siste døgn min. +6ºC, max. +21ºC, 1 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure mandag 10.september 2012 kl.9 +14,5 ºC
Siste døgn min. +6ºC, max. +14,5ºC, 4 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure søndag 9.september 2012 kl.7 +6,5 ºC
Siste døgn min. +4ºC, max. +13,5ºC, 1 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure lørdag 8.september 2012 kl.10 +7,5 ºC
Siste døgn min. +7,5ºC, max. +9,5ºC, 28 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure fredag 7.september 2012 kl.8 +8,5 ºC
Siste døgn min. +7,5ºC, max. +11,5ºC, 8 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure torsdag 6.september 2012 kl.9 +9 ºC
Siste døgn min. +8ºC, max. +9,5ºC, 20 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure onsdag 5.september 2012 kl.8 +9 ºC
Siste døgn min. +8,5ºC, max. +19,5ºC, 22 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure tirsdag 4.september 2012 kl.8 +13 ºC
Siste døgn min. +10ºC, max. +15ºC, 2 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure mandag 3.september 2012 kl.10.30 +11 ºC
Siste døgn min. +11ºC, max. +16ºC, 26 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure søndag 2.september 2012 kl.10 +13 ºC
Siste døgn min. +9ºC, max. +17,5ºC, 9 mm nedbør

Foldfjorden Ertvågøya Aure lørdag 1.september 2012 kl.9 +9,5 ºC
Siste døgn min. +6ºC, max. +14ºC, 1 mm nedbør