Ver - weather - Yr.no

fredag 22. juli 2016

Bilder Juli 2016

Ikke alle unge damer som ror alene ut på fiskeri i en gammel færing, som var navngitt 'Fenta'. Hennset, Valsøyfjord 15.juli.

Benk i blomstereng Foldfjorden 18.juli.

Smaragdøyenstikker Cordulia aenea hunn/female Lomundsjøen, Rindal 27.juli.

Myrgulvinge Colias palaeno hunn/female Lomundsjøen, Rindal 27.juli.

Tyvhumle Bombus wurflenii på tyrihjelm Aconitum lycoctonum (=torhatt/lushatt) Lomundsjøen, Rindal 27.juli.


Ferietur til Finnmark juli 2016

Noen bilder fra årets ferietur til Troms/Finnmark, først i juli 2016:

Kanadahettemåse Skibotn Troms

Rødflangre Børselv

Elg Tanaelvmunningen.

Stor blåvannymfe Enallagma cyathigerum Jarfjordfjellet.

Fjellhumle Bombus balteatus Neiden.

Fjellvåk Nordkinn.

Knølkval Berlevåg.

Kvitkval Grense Jakobselv

Kvitkval Grense Jakobselv.

Lappfiskand Skrøytnes.

Lappiplerke Berlevåg.

Lappsanger Neiden.

Lirype-ungfugl Grense Jakobselv.

Rev-unge Pasvik.

Grønnstilk Skrøytnes Pasvik

Snøugle Finnmark.

Temmincksnipe Nordkinn.