Ver - weather - Yr.no

mandag 22. juni 2015

Bilder JUNI 2015

En kveldsrunde ved Brekken Røros under hjemturen fra Gotland
Ung elg

To røyer gruser i vegkanten

Røy

søndag 21. juni 2015

Øyenstikkere og andre insekter fra Gotland og Sverige JUNI 2015

Vårøyenstikker Brachytron pratense hann

Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum hann

Variabel blåvannymfe Coenagrion pulchellum hann

Stor blåvannymfe Enallagma cyathigerum hann

Kystvannymfe Ischnura elegans hann

Stor torvlibelle Leucorrhinia pectoralis hann

Nordisk torvlibelle Leucorrhinia rubicunda hann

Torvlibelle ubestemt Leucorrhinia rubicunda/pectoralis

Bred blålibelle Libellula depressa hann

Bred blålibelle Libellula depressa hann

Bred blålibelle Libellula depressa hann

Bred blålibelle Libellula depressa hann

Bred blålibelle Libellula depressa ung hann

Firflekklibelle Libellula quadrimaculata hann

Firflekklibelle Libellula quadrimaculata hann

Firflekklibelle Libellula quadrimaculata ho

Stor blålibelle Orthetrum cancellatum ung hann

Stor blålibelle ung hann Orthetrum cancellatum

Vandrehøstlibelle Sympetrum fonscolombii hunn
2. kjente funn på Gotland

Vintervannymfe Sympecma fusca hann

Vintervannymfe Sympecma fusca hann

Vintervannymfe Sympecma fusca hann

Vintervannymfe Sympecma fusca hann

Vintervannymfe Sympecma fusca hann

Vintervannymfe Sympecma fusca ho

Dagsvermer Macroglossum stellatarum

Dagsvermer Macroglossum stellatarum

Dagsvermer Macroglossum stellatarum

Bakkesmyger Pyrgus malvae ('smultronvisslare')

Tiriltungesmyger Erynnis tages ('skogsvisslare')

Brunflekket perlemorvinge Boloria selene ?

Brunflekket perlemorvinge Boloria selene ?

Sitronsommerfugl Gonepteryx rhamni ho

Tistelsommerfugl Vanessa cardui

Gotlands-åkerhumle Bombus pascuorum

Gotlands-åkerhumle Bombus pascuorum

Breitege Graphosoma lineatum ('strimlus')

Fugle- og dyrebilder fra Gotland og Sverige JUNI 2015

Alke

Avosett

Avosett

Avosetter, pluss makrellterner.

Avosett i åker

Bieter

Bieter

Dvergfluesnapper

Min første halsbandfluesnapper.

Halsbandfluesnapper hann

Halsbandfluesnapper

Halsbandfluesnapper

Egretthegre (gjennom teleskop)

Fasan ho

Fasan hann

Fasan hann

Fasan

Gråstrupedykker

Gulerle

Gulspurv

Gulspurv

Hauksanger

Hettemåse

Kvitkinngås

Kongeørn

Lerkefalk

Makrellterne

Fra venstre rødnebbterne, avosett og makrellterne

Kanin

Firfisle

Gjerdesmett

Gravand

Knoppsvane

Låvesvale

Møller

Polarsvømmesnipe hann

Polarsvømmesnipe hann

Rødhodevarsler

Rosenfink hann

Skogduer på åkeren

Skogdue

Snadderand ho

Snadderand hann

Splitterne i stup

Splitterne

Steinvender

Steppebrakksvale

Steppebrakksvale

Svarthalsdykker

Svartspett hann

Svartspett hann

Toppand ho

Toppand hann

Pungmeis-reir

Pungmeis

Pungmeis

Pungmeis

Rapphøne

Rødstrupe

Rovterne med fangst

Rovterne

Sanglerke

Sanglerke

Skjeand ho

Skjeand par

Skjeand hann

Storspove

Svarthalespove

Svartrødstjert hann

Svartrødstjert ho

Svartrødstjert hann

Svartrødstjert hann

Svarttrost ho

Taffeland ho

Taffeland hann

Toppdykker

Drikkende tornirisk

Drikkende tornirisk

Tornsanger

Tornskate

Sivhauk og sothøne

Vipe

Vipe