Ver - weather - Yr.no

tirsdag 20. mars 2018

Bilder Januar - Mars 2018

Januar - mars:
Nordlys Aursundet Aure

Grønlandsmåse Veiholmen Smøla

Havørn Smøla

Heilo Kuli Smøla

Knoppsvane Kjørsvikbugen Aure

Kongeørn Smøla

Stillits Lesundet Aure

Rødvingetrost Lesundet Aure

Gråtrost Lesundet Aure

Gråspurv Lesundet Aure

Nordlys Mellandsvågen Aure

Praktærfugl Kjørsvikbugen Aure

Tustnafjell og bylys fra Kristiansund 'by night', sett fra Mellandsvågen Aure

Bilder juli - desember 2017

August
2x Rikard, i Rindal.

Storspove med Aeshna grandis Igletjønna Rindal

Aeshna subarctica Lomundsjøen Rindal

Cordulegaster boltonii Tustna Aure

Cordulegaster boltonii Tustna Aure

Fiskeørn Mellandsvågen Aure

Neslesommerfugl Foldfjorden Aure

Somatochlora metallica. Åkvikvatnet Aure

SEPTEMBER
Admiral Foldfjorden Aure

Foldfjorden og Vikan Aure

Gransanger Foldfjorden Aure

Gulbrynsanger Foldfjorden Aure

Havørn Aure

Nordlys fra Høvika Aure

Rustsnipe Male Hustadvika

Varsler Mellandsvågen Aure

Oktober
Nordlys over Aure

Byge Mellandsvågen Aure

Gjerdesmett Aure

Spurv fra Sibir i Taftøyan. Svarthodespurv eller brunhodespurv.

Toppmeis Aure

November
Bronseibis Smøla

Ekorn Aure

Desember
Rakler Aure

Osbakkan Våg Aure

Nordlys Osbakkan Aure
ARKIV: Tur til Finnmark Juli 2016 / Vacation trip to Finnmark in July 2016

On June 28th, the vacation trip started from Foldfjorden, and then I more or less followed the main road, interstate E6 north through South- and North Trøndelag, Nordland and Troms counties, until I arrived in Finnmark on July 1st. Stops were made on Saltfjellet, in Fauske, to fix a flat tire on the car, then north of Narvik, and the last at Skibotn in Troms where I succeeded in re-finding the earlier reported very rare american Bonaparte's Gull (kanadahettemåse) that kept with a bunch of Black-headed gull (hettemåse).

Kanadahettemåke Skibotn TR

Lappfiskand Skrøytnes Sør-Varanger FI

Lappmeis Nyrud Sør-Varanger FI

Lappsanger Neiden, Sør-Varanger FI

Snadderand Kongsfjord Berlevåg FI

Snøugle FI

Temmincksnipe Nordkyn Gamvik Fi

Temmincksnipe Båtsfjord FI

Tyvjo Vardø FI

Vandrefalk FI


Knølhval Berlevåg FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Lappiplerke Kongsfjord Berlevåg FI

Lappiplerke Kongsfjord Berlevåg FI

Lappiplerke Kongsfjord Berlevåg FI

Lappiplerke FI

Lappiplerke Berlevåg FI

Lappiplerke Berlevåg Fi

Lappiplerke Berlevåg FI

Lappiplerke Berlevåg FI

Rødflangre Børselv Porsanger FI

Elg Tana-munningen Tana FI

Enallagma cyathigerum Sør-Varanger FI

Fjellhumle Neiden Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Gravand Tanaelv-munninga Tana FI

Grønnstilk Jarfjordfjellet Sør-Varanger FI

Grønnstilk Pasvik Sør-Varanger FI

Jaktfalk FI

Lirype Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Lirype Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Løvsanger Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Gråmåke

Polarmåke Vardø FI

Rein Slettnes Gamvik FI

Rev Slettnes Gamvik FI

Rev Pasvik Sør-Varanger FI

Rugde Neiden Sør-Varanger FI

Smålom FI