Ver - weather - Yr.no

fredag 3. mai 2013

Bilder MAI 2013

Firflekklibelle ('Four-spotted Chaser' Libellula quadrimaculata) hann Aure 31.mai.

Vanlig blåvannymfe ('Spearhead Bluet' Coenagrion hastulatum) hann Aure 31.mai.

Variabel blåvannymfe ('Variable Bluet' Coenagrion pulchellum) hann Aure 31.mai.

Variabel blåvannymfe ('Variable Bluet' Coenagrion pulchellum) hunn Aure 31.mai.

Rød vannymfe ('Large Red Damselfly' Pyrrhosoma nymphula) hann Aure 31.mai.

Rododendron Vingsnes 31.mai.

Gran-type (korea-gran?) Vingsnes 31.mai.

Miira 31.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Avosett ('Pied Avocet' Recurvirostra avosetta) Hustadvika 30.mai.

Soloppgang over Hemnefjorden 30.mai.

 
Natt ved Rovatnet og Roberget 30.mai.

Natt ved Rovatnet og Roberget 30.mai.

Elg ('Moose' Alces alces) i fullt firsprang Orkdal 29.mai.

Haukugle ('Northern Hawk Owl' Surnia ulula) voksen, Orkdal 29.mai.

Haukugle ('Northern Hawk Owl' Surnia ulula) unge Orkdal 29.mai.

Rev ('Red Fox' Vulpes vulpes) fanger mus Orkdal 29.mai.

Mus (trolig husmus 'House mouse' Mus musculus) med fangst Hemne 29.mai.

Trane ('Common Crane' Grus grus) på reir Rindal 29.mai.

Sangsvane ('Whooper swan' Cygnus cygnus) på reir Rindal 29.mai.

Dobbeltbekkasin ('Great Snipe' Gallinago media) i spill Rindal 29.mai.

Dobbeltbekkasin ('Great Snipe' Gallinago media) i spill Rindal 29.mai.

Dobbeltbekkasin ('Great Snipe' Gallinago media), to hanner i kamp Rindal 29.mai.

Dobbeltbekkasin ('Great Snipe' Gallinago media) som klør seg Rindal 29.mai.

Rododendron-blomstring 'Baden-Baden' 20.mai.

Aur- og Mjosundet mot nord fra Mjosundbrua 19.mai.

Martin står på vannski, mens Birgitte, Lene og 'Scott' følger med. Stein er skipper 19.mai.

Birgitte i tuben, Steinar følger med 19.mai.

Birgitte i tuben 19.mai.

Birgitte er ferdig med tubekjøringa 19.mai.

Steinar, Birgitte og Anna 19.mai.

Anniken og Kjell Gunnar 19.mai.

Pinsefeiring Foldfjorden 2013.

Pinsefeiring Foldfjorden 2013. Fra venstre Lene, Johanna, Bente.

Pinsefeiring Foldfjorden 2013. Stein i sofaen.

Pinsefeiring Foldfjorden 2013. Gaute er fiskeren.

Pinsefeiring Foldfjorden 2013. Lene og Gurå er bålvoktere.

Pinsefeiring Foldfjorden 2013. Fra venstre Lene, Anna (skjult), Martin, Stein, Gaute, Gurå.

Småsalamander ('Smooth Newt' Lissotriton (Triturus) vulgaris) hunn Aure 17.mai.

Småsalamander ('Smooth Newt' Lissotriton (Triturus) vulgaris) hunn Aure 17.mai.

Småsalamander ('Smooth Newt' Lissotriton (Triturus) vulgaris) hunn Aure 17.mai.

Sørenden av Sandvatnet 17.mai.

Fin Sandvatn-aure ('Brown Trout' Salmo trutta) 17.mai.

Utløpselva fra Sandvatnet, ved Bakksetra 17.mai.

Grimsvikvatnet 13.mai.

Soleimsundet 11.mai.

Soleimsundet mot nord 11.mai.

Gråhegre ('Grey Heron' Ardea cinerea) 11.mai.

Jordugle ('Short-eared Owl' Asio flammeus) 11.mai.

Tårnfalk ('Common Kestrel' Falco tinnunculus) 11.mai.

4 svale-arter sammen:
Amursvale ('Red Rumped Swallow' Cecropis daurica) nest nederst til venstre. 
Taksvale ('House Martin' Delichon urbica) nederst til venstre
Sandsvale ('Bank Swallow' Riparia riparia) øverste 1 og 1/2..
Låvesvale ('Barn Swallow' Hirundo rustica), de to i midten på øvre halvdel, pluss den nede i høyre hjørne.
Fræna 9.mai.

Amursvaler ('Red Rumped Swallow' Cecropis daurica) med en låvesvale i midten, Fræna 9.mai.

Amursvale ('Red Rumped Swallow' Cecropis daurica) Fræna 9.mai. 
63 ganger er amursvala sett i Norge fram til 2011,  ifølge registret til fuglekomiteen, men dette skal visstnok være første gangen to individer (trolig et par) er sett samtidig.

Amursvale ('Red Rumped Swallow' Cecropis daurica) Fræna 9.mai.

Eidestranda Aure 8.mai.

Dromnessundet 8.mai

Finværsdag i Foldfjorden 8.mai.

Første sommerdagen i 2013, over 20 grader Celsius varme 8.mai kl.18.

Blodrips ('Red-flowering currant' Ribes sanguineum) 8.mai.

Kvitveis ('Wood anemone' Anemone nemorosa) 8.mai.

Grønn sandjeger ('Green Tiger Beetle' Cicindela campestris) 8.mai.

Gullstjerne ('Yellow star of Bethlehem' Gagea lutea) med åkerhumle ('Common Carder Bumblebee' Bombus pascuorum) dronning 8.mai.

Åkerhumle ('Common Carder Bumblebee' Bombus pascuorum) dronning 8.mai. 

Markhumle ('Early Bumblebee' Bombus pratorum) dronning 8.mai.

 Hare ('Arctic Hare' Lepus timidus) Smøla 6.mai.

Toppand ('Tufted Duck' Aythya fuligula) Smøla 6.mai.

Hjort ('Red Deer' Cervus elaphus) kolle Aure 5.mai.

Snø-/blåstjerne (?) 5.mai.

Oljebille ('Oil Beetle' Meloe violaceus) Aure 4.mai.

Rådyr ('Roe Deer' Capreolus capreolus) bukk Aure 3.mai.

Rødstrupe ('European Robin' Erithacus rubecula) Aure 3.mai.