Ver - weather - Yr.no

søndag 3. august 2014

Bilder AUGUST 2014

Varsler Rindal 28.august:


Vandrefalk Surnadal 28.august:


Vandrende sommerfugler på Syltørene 28.august:
Admiral

Tistelsommerfugl

Tistelsommerfugl

Vandrende blomsterflue i Foldfjorden 27.august:
Dobbeltbåndet blomsterflue Episyrphus balteatus er en liten blomsterflueart på knapt en cm, og som hver forsommer flyr nordover som trekkfugler, fra sør- og sentral-Europa. Noen år kan store antall trekke til Norge, og også opptre nord for Dovre. Larvene lever som rovdyr på bladlus. De overvintrer som voksne, men tåler ikke vinterkulda her hos oss.

Fjellmyrløper Ørlandet 25.august:


Tante Solveig's begravelse Tustna 22.august:
Fire søsken igjen (av åtte), fra venstre Signe, Per, Aslaug, og Gunvor.

Presten leser sine ord på Gullstein. F.v. sangfugl Mads Belden, prest Erik Blomstrøm, Per H., Brage, Anne Lise's sønn, Anne Lise, ukjent, Sveinung, ukjent.

Ørlandet 19.august:
Store kornåkre og store grågås-flokker ved Hoøya.

Solnedgang i Grandefjæra.

Fjellmyrløper, teleskop-bilde/frihånds-digiscop'ing.

Fjellmyrløper på lang avstand

Brushane ungfugl i gras-enga

 Myrsnipe ungfugl

Rødstilk ungfugl

Tundrasnipe ungfugl

Svømmesnipe ungfugl

Svømmesnipe ungfugl

Svømmesnipe ungfugl

Dvergsnipe ungfugl

Strandkrabbe

Rustsnipe Gaulosen Melhus 17.august, første funn i Sør-Trøndelag:
Rustsnipa øverst til høyre, sandlo øverst til venstre, og to myrsniper.

Rustsnipe er en Nord-Amerikansk art.

Rustsnipa rastet i Gaulosen i bare to dager før den trakk videre. 
Flere titalls fugleinteresserte var innom for å få med seg denne nasjonale rariteten.

Vadefugl mm ved Hustadvika 11.august:
Brushane, årsunge

Brushane, årsunge

Dverglo, voksen, på alt for lang avstand

Dvergsnipe, årsunge

Myrsnipe, årsunge

Rødstilk

Sandlo, årsunge, som klør seg i hodet

Sandlo, voksen, med flagg CXU, ringmerka i Makkevika, Giske i august 2012,

Sandlo, voksen, med flagg EKC, ringmerka i  Makkevika, Giske i september 2013.

Temmincksnipe, årsunge

Temmincksnipe, årsunge.

Enslig kortnebbgås i grågåsflokk.

Trane-unge Tustna 11.august::


Havørn Mellandsvågen NR 6.august:


Delfiner av type kvitskjeving på leia utom Mellandsvågen 6.august:


Badende tjeld Mellandsvågen 6.august:


Furukorsnebb-ungfugl Mellandsvågen 6.august:

Buskskvett-ungfugl Mellandsvågen 6.august:

Gluttsnipe Foldfjorden 5.august:


Brushaner Mellandsvågen NR 4.august:
Skogsniper Surnadal 3.august:
Tre skogsniper, med ei strandsnipe helt til høyre, og et par krikkender.

To skogsniper.

Rødlilla sommerfuglbusk Buddleia 2.august.

Humlebille 2.august.

Blåknapp med humle 2.august.