Ver - weather - Yr.no

tirsdag 20. mars 2018

ARKIV: Liv under vann - submerged life

Akvarium - Aquarium
Akvariefotografering av vannlevende skapninger, enten det er virvelløse småkryp eller fisk og amfibier, kan være en tålmodighetsprøve. Levende skapninger som helst unngår lys og eksponerte posisjoner der fotografen helst vil ha dem, fører til en interesse-konflikt mellom motiv og fotograf. Det gjelder derfor å utnytte de små stunder med kompromisser, 'nesten-bra-posisjoner'.. 
For ikke å forglemme at der ikke finnes optikk som kompenserer for det uunngåelige H2O-filteret som slører alle undervannsbilder...
(Getting pictures of live underwater creatures can be a test of patience. While the photographer wants the animals to expose themselves in bright light, the critters want to hide below whatever available in the deepest corner of the water tank. The moments of nearly good positions have to be used for all they are worth.
Another challenge is the inevitably H2O filter that blurres all images...)

Vasskalven Acilius sulcatus

Vasskalven Dytiscus lapponicus

Smaragdøyenstikker Cordulia aenea

Smaragdøyenstikker Cordulia aenea

Nordlig metalløyenstikker Somatochlora sahlbergi

Høstøyenstikker Aeshna mixta

Elvevannymfe Platycnemis pennipes

Rød vannymfe ho Pyrrhosoma nymphula

Variabel blåvannymfe Coenagrion pulchellum

Gjelleblader variabel blåvannymfe ho Coenagrion pulchellum

Nordisk blåvannymfe Coenagrion johanssoni

Krepsdyret gråsugge Asellus aquaticus

3-pigga stingsild, hann

Storsalamander ho Triturus cristatus

Småsalamander hann Triturus vulgaris

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar