Ver - weather fra yr.no

lørdag 2. juni 2018

Bilder JUNI 2018

16.JUNI
Ettermiddagstur til Surnadal, med stopp på Syltørene og Damtjønna, Nordmarka.

Coenagrion armatum hann Sylte

Coenagrion hastulatum hunn Damtjønna

Coenagrion hastulatum hann Damtjønna

Coenagrion johanssoni hann Damtjønna

Berghumle Bombus monticola Damtjønna

Tyvumle Bombus wurflenii Damtjønna

Tyvhumle Bombus wurflenii Damtjønna.

Humle Damtjønna

Jordhumle Damtjønna

En serie bilder av en yngre kvinand hann som dreiv og leita mat på grunt vatn i strandkanten nede på Syltørene:
Svartkvit fluesnapper hunn Damtjønna

13.JUNI
Snarvisitt til Kuli/Hestøya på Smøla for å se etter en voksen rosenstær.

Heipiplerke

Mye myrull-blomstring i år.

Rosenstæren ville ikke sitte i ro foran kameraet, bare på laaang avstand.

Engstelig steinskvett far.

.
Steinskvett årsunge


10.JUNI
Blomstringstid og gode forhold for blomstesøkende insekter i Foldfjorden Aure.
Blomstrende natureng.

Jordhumlene fråtser i lupin-blomstene

Jordhumle på lupin.

Bløtvingebille Cantharidae 12.juni


6.JUNI
Denne lokale kattugla brukte toppen av den gamle telefonstolpen blant bærbuskene i hagen som speidepost på kveldens musejakt her i Foldfjorden, Ertvågøya, Aure. 
Rett før midnatt var det såpass mørkt at kameraet måtte justeres opp til iso 12800. I tillegg ble bildene tatt gjennom dobbelt vindusglass, også kalt "lort-filter".... Resultatet ble nokså grå og kornete bilder, men opplevelsen var såpass artig at det ble 'deling' her på hao-loggen likevel:

2.JUNI:
Tur til Gaulosen, Trondheim/Melhus for å se etter Norges 7. jomfrutrane. 
Været var flott, med blå himmel, en liten bris og god temperatur midt på tjuetallet. 
Pga. varmen var det veldig mye hildring i lufta og vanskelig å få skarpe bilder. Jeg valgte derfor å gjøre et forsøk med superzoom'en Nikon P900 med sine 83x forstørrelse/2000 mm brennvidde.
Nedenfor noen bilder av jomfrutranen ved Volløya/Motrøa, Trondheim (de to første), samt fra amfi-fugletårnet på Øysanden, i Gaulosen naturreservat, Melhus.


1.JUNI
Vigra-tur etter jomfrutrane, men den var fløyet videre (til Gaulosen viste det seg dagen etter, se ovenfor).
Tornirisk hann

Tyrkerdue.


fredag 4. mai 2018

Bilder MAI 2018

Årvågsfjorden Stemshaug Aure 31.mai, sett fra "Brekka".

Coenagrion armatum (armert blåvannymfe) hann Rovatnet Hemne 31.mai.

Coenagrion armatum (armert blåvannymfe) hann Rovatnet Hemne 31.mai.

Coenagrion armatum (armert blåvannymfe) hann Rovatnet Hemne 31.mai.

Coenagrion hastulatum (vanlig blåvannymfe) hunn Rovatnet Hemne 31.mai.

Erythromma najas (rødøyevannymfe) nyklekt hann Rovatnet Hemne 31.mai.

Libellula quadrimaculata (firfekklibelle) hann Rovatnet Hemne 31.mai.

Makrellterne Taftøyan Hemne 31.mai.

Sivsanger Nessvatnet Hemne 31.mai.

Rikard på fisketur på fjorden 27.mai.

Små fingre. "GJ" på besøk 27.mai.

--------------
Noen fuglebilder fra tur til Oppdal 26.mai, med turmannen.blogspot.com
Blåstrupe

Blåstrupe

Blåstrupe

Blåstrupe

Blåstrupe

Blåstrupe

Heilo

Heipiplerke

Jaktfalk

Jaktfak

Jaktfalk

Kjell Gunnar, ( turmannen.blogspot.com ) fotograferer fjellrype.

Strandsnipe

Temmincksnipe

Temmincksnipe

Temmincksnipe

Temmincksnipe

Tre traner

Denne stripegåsa gikk blant traner i Hoston, Orkdal, ved vegen vår mot Oppdal.

Rødvingetrost som leter etter meitemark og annen føde i grasmark på Leira Tustna Aure 25.mai.

Rødvingetrost Leira Tustna Aure 25.mai.

Grønn sandjeger Cicindela campestris i parring Foldfjorden Aure 24.mai.

Grønn sandjeger Cicindela campestris Foldfjorden Aure 24.mai. 
På engelsk har sandjeger-billene det noe tøffere navnet "Tiger Beetles".

Bergirisk med mørkt nebb Veiholm-vegen Smøla 22.mai.

Gråhegre Hopen Smøla 22.mai.

Gransanger Nordvika Smøla 22.mai.

Gravand Hopen Smøla 22.mai.

Siland par Veiholmen Smøla 22.mai.

Stellerand hann Kvolpstraumen Hopen Smøla 22.mai.

Stellerand hann Kvolpstraumen Hopen Smøla 22.mai.

Stellerand hann Kvolpstraumen Hopen Smøla 22.mai.

Stellerand hann Kvolpstraumen Hopen Smøla 22.mai.

Stellerand hann Kvolpstraumen Hopen Smøla 22.mai.

Stokkand-kull Fløtjønnene 22.mai.

Trane Fløtjønnene Smøla 22.mai.

Svarthalespove Sandvika fergekai Tustna Aure 22.mai.

Låvesvale Arasvika Aure 21.mai.

Skogstorkenebb Arasvika Aure 21.mai.

Munk hann i bærbuskene Foldfjorden Aure 19.mai.

Linerle Mellandsvågen, Skarsøya, Aure 18.mai.

Linerle Mellandsvågen, Skarsøya, Aure 18.mai.

Linerle Mellandsvågen, Skarsøya, Aure.

Fiol Foldfjorden Aure 17.mai.

Markjordbær Foldfjorden Aure 17.mai.

Jonsokkoll Foldfjorden Aure 17.mai.

Blomsterflue Foldfjorden Aure 17.mai.

Blomsterflue Foldfjorden Aure 17.mai.

Blomsterflue Foldfjorden Aure 17.mai.

Flue Foldfjorden Aure 17.mai.

Gullbasse Foldfjorden Aure 17.mai.

Gullbasse Foldfjorden Aure 17.mai.

Fiskemåke Kråksundet Tustna Aure 12.mai.

Rododendron-blomstring 'Baden-Baden' Foldfjorden Aure 12.mai.

Snart kalvingstid for denne råa Foldfjorden Aure 12.mai

Blåmeis i blodbøk Foldfjorden Aure 10.mai.

Løvmeis synger i blodbøk 10.mai.

Gransanger i motlys Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Granmeis som hakker seg reirhull Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Orrfugl, orrhøne på grønt-buffet Skarsøya Aure 8.mai.

Orrhøne.

Orrhøne.

Orrhøne.

Åkerhumle Bombus pascuorum på Salix Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Antatt lyngsilkebie Colletes succinctus som leter etter adgang til skjellsanda under veg-grusen på stien ned til mineulykke-minnesmerket ved Støttepunkt, Finnset, Skarsøya, Aure 8.mai. En koloni  av denne bie-arten har holdt til på stedet i årevis, den nordligste kjente i Norge. Mere skjellsand fra fjæra og mindre veg-grus på stien hadde vært bedre for disse biene, herr Grunneier! 

Kråke og ravn i hissig luftkamp Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Skjærpiplerke på utkikk Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Steinskvett vokter området sitt fra en gjerdestolpe Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Tornsanger i full sang fra en luftledning, Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Tjeld Grisvågøya Aure 7.mai

Tjeld Grisvågøya Aure 7.mai

Grågås Lesundet Aure 7.mai

Blodrips Foldfjorden Aure 6.mai

Ravn og kråke Syltørene Surnadal 4.mai.

Ravn Syltørene Surnadal 4.mai.

Sivspurv Syltørene Surnadal 4.mai.

Gulspurv Syltørene Surnadal 4.mai.

Havørner Nordmarka Surnadal 4.mai.

Praktærfugl hann til venstre, vanlig ærfugl til høyre. Eidestranda Aure 3.mai.

Grågås Eidestranda Aure 3.mai.

Gråhegre Rovatnet Hemne 2.mai.

Sangsvane Rovatnet Hemne 2.mai.

Stær Likroken Hemne 2.mai.

Stjertmeis Foldfjorden Aure 2.mai.