Ver - weather fra yr.no

fredag 4. mai 2018

Bilder MAI 2018

Munk hann i bærbuskene Foldfjorden Aure 19.mai.

Linerle Mellandsvågen, Skarsøya, Aure 18.mai.

Linerle Mellandsvågen, Skarsøya, Aure 18.mai.

Linerle Mellandsvågen, Skarsøya, Aure.

Fiol Foldfjorden Aure 17.mai.

Markjordbær Foldfjorden Aure 17.mai.

Jonsokkoll Foldfjorden Aure 17.mai.

Blomsterflue Foldfjorden Aure 17.mai.

Blomsterflue Foldfjorden Aure 17.mai.

Blomsterflue Foldfjorden Aure 17.mai.

Flue Foldfjorden Aure 17.mai.

Gullbasse Foldfjorden Aure 17.mai.

Gullbasse Foldfjorden Aure 17.mai.

Fiskemåke Kråksundet Tustna Aure 12.mai.

Rododendron-blomstring 'Baden-Baden' Foldfjorden Aure 12.mai.

Snart kalvingstid for denne råa Foldfjorden Aure 12.mai

Blåmeis i blodbøk Foldfjorden Aure 10.mai.

Løvmeis synger i blodbøk 10.mai.

Gransanger i motlys Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Granmeis som hakker seg reirhull Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Orrfugl, orrhøne på grønt-buffet Skarsøya Aure 8.mai.

Åkerhumle Bombus pascuorum på Salix Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Antatt lyngsilkebie Colletes succinctus som leter etter adgang til skjellsanda under veg-grusen på stien ned til mineulykke-minnesmerket ved Støttepunkt, Finnset, Skarsøya, Aure 8.mai. En koloni  av denne bie-arten har holdt til på stedet i årevis, den nordligste kjente i Norge. Mere skjellsand fra fjæra og mindre veg-grus på stien hadde vært bedre for disse biene, herr Grunneier! 

Kråke og ravn i hissig luftkamp Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Skjærpiplerke på utkikk Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Steinskvett vokter området sitt fra en gjerdestolpe Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Tornsanger i full sang fra en luftledning, Mellandsvåg-området, Skarsøya, Aure 8.mai.

Tjeld Grisvågøya Aure 7.mai

Tjeld Grisvågøya Aure 7.mai

Grågås Lesundet Aure 7.mai

Blodrips Foldfjorden Aure 6.mai

Ravn og kråke Syltørene Surnadal 4.mai.

Ravn Syltørene Surnadal 4.mai.

Sivspurv Syltørene Surnadal 4.mai.

Gulspurv Syltørene Surnadal 4.mai.

Havørner Nordmarka Surnadal 4.mai.

Praktærfugl hann til venstre, vanlig ærfugl til høyre. Eidestranda Aure 3.mai.

Grågås Eidestranda Aure 3.mai.

Gråhegre Rovatnet Hemne 2.mai.

Sangsvane Rovatnet Hemne 2.mai.

Stær Likroken Hemne 2.mai.

Stjertmeis Foldfjorden Aure 2.mai.

onsdag 4. april 2018

Bilder April 2018

Furukorsnebb Skarsøya Aure
hann

hunn

konglefrø-eting

Endelig litt vår rundt husveggene i Foldfjorden 11.april
Jordhumle ubestemt

Neslesommerfugl

Neslesommerfugl på snøklokkene

Blåmeis-hann i bærbuskene, Foldfjorden

Blåmeis-hannen viser sin blå ryggside, Foldfjorden

Flaggspett-hann ved lydforsterkeren sin, lokket på toppen av en gammel telefonstolpe i Foldfjorden

Flaggspetten gjemmer seg for fotografen, men 'må' likevel følge med...

Stær-hannen vurderer om ei meisekasse i Foldfjorden er stor nok. Hannen har lyseblå farge innerst på nebbet.

De to stær-hunnene på kasse-lokket er ikke helt overbevist om at denne fuglekassa i Foldfjorden er velegnet som yngleplass, mens hannen viser at inngangshullet er stort nok (takket være flaggspettens bearbeidning av hull-størrelsen)...  
Hunnene har blek gulrosa farge på innerste del av nebbet, mens hannen er blekblå på samme sted.

Syngende løvmeis hann, Foldfjorden

Syngende løvmeis hann, Foldfjorden.

Hestehov

Rødstrupe

Rødstrupe

Test av Olympus 300mm f4 med 1,4x konverter i speilløst system:
Dompap-hannen eter årets skudd på ripsbærsbuskene. 

Samme bilde som forrige, noe hardere beskåret.

Dompap hann gumler ripsbærskudd.

Dompap-hunnene er også med på ripsbærskudd-parttyet.

Gransanger mellom sang-øktene fra løvfrie kvister.

Blåmeis i eik Foldfjorden

Gråspurv hann på ripsbuskknopp-slang Foldfjorden

Vårtrekktid for sangsvanene over Foldfjorden

Svarttrosthann på en av sine mange sangposter Foldfjorden

Mink Skottheimsvika, Hustadvika

Rødstilk Skottheimsvika, Hustadvika