Ver - weather - Yr.no

tirsdag 20. mars 2018

ARKIV: Tur til Finnmark Juli 2016 / Vacation trip to Finnmark in July 2016

On June 28th, the vacation trip started from Foldfjorden, and then I more or less followed the main road, interstate E6 north through South- and North Trøndelag, Nordland and Troms counties, until I arrived in Finnmark on July 1st. Stops were made on Saltfjellet, in Fauske, to fix a flat tire on the car, then north of Narvik, and the last at Skibotn in Troms where I succeeded in re-finding the earlier reported very rare american Bonaparte's Gull (kanadahettemåse) that kept with a bunch of Black-headed gull (hettemåse).

Kanadahettemåke Skibotn TR

Lappfiskand Skrøytnes Sør-Varanger FI

Lappmeis Nyrud Sør-Varanger FI

Lappsanger Neiden, Sør-Varanger FI

Snadderand Kongsfjord Berlevåg FI

Snøugle FI

Temmincksnipe Nordkyn Gamvik Fi

Temmincksnipe Båtsfjord FI

Tyvjo Vardø FI

Vandrefalk FI


Knølhval Berlevåg FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Kvitkval Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Lappiplerke Kongsfjord Berlevåg FI

Lappiplerke Kongsfjord Berlevåg FI

Lappiplerke Kongsfjord Berlevåg FI

Lappiplerke FI

Lappiplerke Berlevåg FI

Lappiplerke Berlevåg Fi

Lappiplerke Berlevåg FI

Lappiplerke Berlevåg FI

Rødflangre Børselv Porsanger FI

Elg Tana-munningen Tana FI

Enallagma cyathigerum Sør-Varanger FI

Fjellhumle Neiden Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Fjellvåk Sør-Varanger FI

Gravand Tanaelv-munninga Tana FI

Grønnstilk Jarfjordfjellet Sør-Varanger FI

Grønnstilk Pasvik Sør-Varanger FI

Jaktfalk FI

Lirype Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Lirype Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Løvsanger Grense Jakobselv Sør-Varanger FI

Gråmåke

Polarmåke Vardø FI

Rein Slettnes Gamvik FI

Rev Slettnes Gamvik FI

Rev Pasvik Sør-Varanger FI

Rugde Neiden Sør-Varanger FI

Smålom FI

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar