Ver - weather - Yr.no

onsdag 31. januar 2018

Arkiv: Ferietur 2010, part 3, Danmark og Tyskland

Ferieturen 2010 fortsatte over Øresund, bælt'erne og til Jylland, med en avstikker ned til tyskegrensen. Vi kjørte en snartur såvidt sør for grensa, i Schlesvig-Holstein ut til vestkysten ,og så nordover gjennom vestlige Jylland til målet for turen, som var Dana Cup i fotball for Aure's G14-lag i Fredrikshavn. Vi besøkte også øyene Rømø i sørvest og Læsø i Kattegat.

Vasslilje Rømø

Vadehavsferga

Vadehavet

Vadehavet

Svartstrupe Høyer

Dansk ko

Gule lupiner Læsø

Sven duemand på Læsø

Tak av ålegress Læsø

Læsø

Læsø

Læsø

Læsø

Læsø

Rikard på ferga 'Margrete Læsø'


Rikard på Læsø

Sørlig metallvannymfe Lestes dryas Læsø


Liten torvlibelle Leucorrhinia dubia Læsø

Firflekklibelle Libellula quadrimaculata Læsø

Stor blålibelle Orthetrum cancellatum flyr forbi ei firflekklibelle Læsø


Stor blålibelle Orthetrum cancellatum Læsø

Musvåk Læsø

Dvergterne Fredrikshavn

Rødnebbterne Fredrikshavn

Sæby strand

Skagen

Blokhus

Blokhus

Polarmåse Blokhus


Blokhus

Solnedgang Løkken

Solnedgang Løkken

Kveldslys Blokhus

Skagen havn

Skagen

Skagen

Skagen

Kornspurv Fredrikshavn

Rikard DANA Cup deltaker

Løkken

Vejlerne

Takrørøyenstikker Aeshna serrata Hanvejle

Blåbåndvannymfe hann NV-Jylland

Blåbåndvannymfe hunn NV-Jylland

Dvergmåker Hanvejle

Taffeland Hanvejle

Rørsanger Hanvejle

Stor blålibelle Orthetrum cancellatum Hanvejle

Vanlig metallvannymfe Lestes sponsa NV-Jylland

Stor blåvannymfe Enallagma cyathigerum hann NV-Jylland


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar